Styret for Slemdal SFO 2016 – 2017

Thomas Talén Styreleder
Anne Johanne Nielsen Jaika
Kristin Wisløff-Aase
Alexander Yarushin
Line Ask
Kristian Hovde
Thomas Wrede-Holm
Tove Ore Regnskapsfører

——————————————————-

ÅRSMELDIG, ÅRSREGNSKAP OG BUDSJETT FOR NESTE SKOLEÅR FINNER DU HER:
AKS – vedtekter   Årsberetning 14-15   Resultatregnskap 14-15   Budsjett 2015-16