Vedtekter/Rammeplan

Vedtekter

Her kan du laste ned vedtektene for foreningen «Skolefritidsordningen ved Slemdal Skole» – Slemdal SFO

Referat årsmøte okt. 2019

AKS – vedtekter

Protokoll Årsmøte 18.09

Årsberetning 2018-2019 signert

Balanse 2018-19 signert

bud 19-20

driftsresultat 2018-19

noter 2018-19

Her kan du laste ned rammeplanen for Aktivitetsskolen i Oslo

28.06.2019-UDE_Rammeplan Aktivtetskolen Oslo