Vedtekter/budsjett/ regnskap/Rammeplan

Her kan du laste ned vedtektene for foreningen «Skolefritidsordningen ved Slemdal Skole» – Slemdal Aktivitetsskole, og her finner du ordensreglementet.

Referat årsmøte okt. 2019

Årsmelding 2020-2021

Kapital og balanse pr. juni 2021

Resultatregnskap 2020-2021

Noter til regnskapet pr. juni 2021

Budsjett 2021-2022

Protokoll årsmøte 2021 – signert

Her kan du laste ned rammeplanen for Aktivitetsskolen i Oslo

28.06.2019-UDE_Rammeplan Aktivtetskolen Oslo