Vedtekter/budsjett/ regnskap/Rammeplan

Her kan du laste ned vedtektene for foreningen «Skolefritidsordningen ved Slemdal Skole» – Slemdal Aktivitetsskole, og her finner du ordensreglementet.

Referat årsmøte okt. 2019

Årsmelding 2019-2020

Kapital og balanse pr. juni 2020

Resultatregnskap 2019-2020

Noter til regnskapet pr. juni 2020

Budsjett 2020-2021

Her kan du laste ned rammeplanen for Aktivitetsskolen i Oslo

28.06.2019-UDE_Rammeplan Aktivtetskolen Oslo