Ansatte

Siri Benestad Anderssen – Daglig leder

FØRSTE KLASSE

Antoniet Ramones – Avdelingsleder

Ole Isaksen – Barneveileder

Kenneth Stokkan – Barneveileder

Mahdi Mohammed – Barneveileder

Portia Annet Ongom – Barneveileder

Amanda Fikstvedt – Barneveileder

Abdiqani Ali – Barneveileder

ANDRE KLASSE

Cathrine Gillebo – Avdelingsleder

Sadhia Rakhman – Barneveileder

Geir Morten Guldbransen – Barneveileder

Kirsti Selrod – Barnveveileder

Erlend Kvam Hansen – Barneveileder

Florentina Doble Jacobsen – Barneveileder

Vinotha Vigneswaran – Barneveileder

Daniel A. Embaye – Barneveileder vikar

TREDJE OG FJERDE KLASSE

Marie Eltvik – Avdelingsleder

Helga Meisingset – Barneveileder

Delshad Moradi – Barneveileder

Renato Manzi – Barneveileder

Carine Espeland – Barneveileder

Stian Gulbrandsen – Barneveileder

Silje Hauge – Barneveileder vikar

MATANSVARLIG

Jayanthini Yogendram