Aks plass høsten 2022

Slemdal Aks er besluttet at skal bli kommunal. Det etterstrebes at dette vil tre i kraft fra høsten 2022. Inntil videre må man avvente å søke plass på Aks ved Slemdal skole. Følg med på skolens hjemmeside for når dette blir mulig.