Slemdal aks blir kommunal

På årsmøtet 13.oktober 2021, ble det vedtatt med 2/3 flertall, iht. vedtekter, at Slemdal Aks skal gå fra privat til kommunalt driftet Aks.

Informasjonsbrev er sendt ut til alle foresatte på mail.