Gratis kjernetid for 2. klasse er vedtatt utsatt

I bystyremøtet 24.6. ble det reviderte budsjettet for Oslo kommune behandlet og i den forbindelse ble gratis kjernetid for 2.trinn vedtatt utsatt til høsten 2021 for de gjenværende 7 bydelene.

Dersom dere som har barn som skal begynne i 2. klasse høsten 2020 ønsker å endre påmeldingen på bakgrunn av at gratis kjernetid er utsatt, bes sende mail med navn og kommende klasse på barnet, samt antall dager bytte fra/til, til slemdalaks.leder@gmail.com innen 1.august.

Satsene for 2. klasse vil derfor være lik som for 3. og 4. klasse.

2 dager: kr. 1700,-

3 dager: kr. 2100,-

5 dager: kr. 2800,-