Flere har meldt tilbake om at det er noe uvanlig med fakturaen sendt ut for oktober. Dette er fordi vi har økt oppholdsbetalingen gjeldende fra 01.10.18. De nye takstene er:
5 dager/uke: 2475,- pr mnd

3 dager/uke: 1860,- pr mnd

2 dager/uke: 1500,- pr mnd

For å kompensere for økningen i depositum er det lagt på en engangssum på 2x mellomlegget mellom gammel og ny pris. Dette betyr i praksis at det er lagt på 150kr for 5 dager, 120kr for 3 dager og 100kr for 2 dager. Fra neste måned vil fakturaen normaliseres og være pålydende de ovennevnte takster.