Det ble på styremøtet 28.08.18 besluttet  å øke oppholdsbetalingen med virkning fra 01.10.2018. De nye takstene er som følger

5 dager i uken:                 2475,-

3 dager i uken:                 1860,-

2 dager i uken:                 1500,-

Årsaken til justeringen er generell prisstigning, og tilsvarer en indeksøkning på ca 3%

I forbindelse med flytting for andre gang har aktivitetsskolen pådratt seg en del ekstrakostnader. Vi velger å bruke egenkapital for å bære denne kostnaden, og budsjetterer derfor med underskudd også i år.

Styret har som mål å drive foreningen uten overskudd, og vi gjør vårt ytterste for å la kontingenten komme barna til gode. Etter prisjusteringen vil vi fremdeles være billigere enn både de kommunale og andre private aktivitetsskoler.

Mvh

Gaute Våje
Daglig leder
Slemdal AKS