Vi har åpnet for påmelding til juleferien på AKS. Dere finner lenke under fanen «Påmeldinger».
Det er 4 dager med heldags AKS i jula i år; 21.- 27.- og 28.12 samt 02.01.

Vi ønsker å ha redusert åpningstid i romjula (27.- og 28.12) Hvor vi åpner kl 08:30 og stenger kl 16:00. Dersom dette skaper problemer for noen av dere så ta kontakt på slemdalaks.leder@gmail.com så vi kan finne en løsning.
Påmeldingsfrist er mandag 17.12. kl 12:00
PS. Det er ikke bussing i skolens ferier.

Flere har meldt tilbake om at det er noe uvanlig med fakturaen sendt ut for oktober. Dette er fordi vi har økt oppholdsbetalingen gjeldende fra 01.10.18. De nye takstene er:
5 dager/uke: 2475,- pr mnd

3 dager/uke: 1860,- pr mnd

2 dager/uke: 1500,- pr mnd

For å kompensere for økningen i depositum er det lagt på en engangssum på 2x mellomlegget mellom gammel og ny pris. Dette betyr i praksis at det er lagt på 150kr for 5 dager, 120kr for 3 dager og 100kr for 2 dager. Fra neste måned vil fakturaen normaliseres og være pålydende de ovennevnte takster. 

Hei.

Vi minner om årsmøte for Slemdal AKS. Vi holder møtet i Galaksen (Den store trappa innenfor hovedinngangen) tirsdag 18.09 kl 20.00. Vi ønsker alle foreldre hjertelig velkommen. Det er 3 seter i styret på valg i år, så det er supert hvis noen ønsker å stille til valg.

Vel møtt.

Det ble på styremøtet 28.08.18 besluttet  å øke oppholdsbetalingen med virkning fra 01.10.2018. De nye takstene er som følger

5 dager i uken:                 2475,-

3 dager i uken:                 1860,-

2 dager i uken:                 1500,-

Årsaken til justeringen er generell prisstigning, og tilsvarer en indeksøkning på ca 3%

I forbindelse med flytting for andre gang har aktivitetsskolen pådratt seg en del ekstrakostnader. Vi velger å bruke egenkapital for å bære denne kostnaden, og budsjetterer derfor med underskudd også i år.

Styret har som mål å drive foreningen uten overskudd, og vi gjør vårt ytterste for å la kontingenten komme barna til gode. Etter prisjusteringen vil vi fremdeles være billigere enn både de kommunale og andre private aktivitetsskoler.

Mvh

Gaute Våje
Daglig leder
Slemdal AKS

Hei.

I dag ble det sendt ut en systemgenerert melding fra Truegroups om at AKS Tirsdag var avlyst. Dette skjedde fordi vi jobber med å få på plass endringer i systemet som gjør at det er mulig å ta det i bruk. Vi beklager forvirringen som har oppstått i kjølvannet av dette. Vi har ikke stengt i dag :)

 

Hei alle som er påmeldt sommerferieklubben på AKS! Vi gleder oss masse til å være sammen med dere i ferien. Vi kommer til å starte opp på Holmen skole allerede fra i morgen kl 07:30, men vi er veldig fleksible på oppmøtetider. Dere kommer når det passer best for dere. Dersom det skal være en turdag kommer vi til å varsle dette i forkant, med eventuell oppmøtetid før tur.

Vi starter med felles morgen AKS frem til ca kl 09:00, så deler vi oss slik at de minste får være for seg selv i på 1.trinnsbasen, som er i klasserommene de kommer til å ha kommende skoleår.
aktivitet
For dem som kommer i ferien er det fint om at de har med matpakke og drikkeflaske. Barna får et måltid hos oss ca kl 13:30, men vi spiser matpakkemåltid kl 10:30. Det er også lurt å ha med skiftetøy dersom noe av tøyet skulle bli vått i løpet av dagen.
Første trinn kommer i all hovedsak til å være her på Holmen i feriklubben, slik at vi kan bruke tiden på å bli kjent med barna og de kan bli kjent med oss.
Hjertelig velkommen til en super sommer på AKS!

Hei.sommer

Nå har vi åpnet påmelding for ferieklubben på AKS. Du finner lenken under fanen «Påmeldinger». Det er to separate skjemaer. Ett for Juni og ett for August.
Vi håper å se mange av dere i ferien hos oss :)

Riktig god sommer til alle sammen.

sol-sonriente-8Nå er påmeldingen til AKS for skoleåret 2018/19 åpnet.
Du finner skjemaet under fanen som er merket påmeldinger.
Vi kommer til å ha drift fra Holmen skole for alle på 1.-4. trinn fra neste skoleår, og ønsker alle hjertelig velkommen dit i august.
For at vi skal kunne planlegge bemanning best mulig er det viktig for oss å få inn påmeldinger så tidlig som mulig, og aller helst innen 10.06. Vi kommer til å holde påmeldingen åpen for løpende opptak. Dersom det er spørmål rundt påmeldingen send gjerne en e-post til slemdalaks.leder@gmail.com
Påmelding til ferieklubben i Juni og August kommer senere.

 

god-sommer11Hei alle som skal på AKS til neste år.
Vi åpner påmeldingen til AKS neste uke. Det vil komme en egen påmelding til ferieklubben, som åpner noe senere enn dette. Vi kommer til å ha drift fra Holmen skole for alle på 1.-4. trinn fra neste skoleår, og ønsker alle hjertelig velkommen dit i august.

GodPåskeVi har åpnet påmelding til påskefeiren på AKS
I ferien vil vi ha redusert åpningstid (08:30-16:00). Dersom noen har behov for flere dager enn de normalt disponerer på AKS, så ta kontakt med oss på slemdalaks.leder@gmail.com