Gratis kjernetid for 2. klasse er vedtatt utsatt

I bystyremøtet 24.6. ble det reviderte budsjettet for Oslo kommune behandlet og i den forbindelse ble gratis kjernetid for 2.trinn vedtatt utsatt til høsten 2021 for de gjenværende 7 bydelene.

Dersom dere som har barn som skal begynne i 2. klasse høsten 2020 ønsker å endre påmeldingen på bakgrunn av at gratis kjernetid er utsatt, bes sende mail med navn og kommende klasse på barnet, samt antall dager bytte fra/til, til slemdalaks.leder@gmail.com innen 1.august.

Satsene for 2. klasse vil derfor være lik som for 3. og 4. klasse.

2 dager: kr. 1700,-

3 dager: kr. 2100,-

5 dager: kr. 2800,-

Informasjon vedrørende en ev. utsettelse av gratis kjernetid for 2.trinn i 7 bydeler

Bystyret vedtok i behandlingen av budsjettet for 2020 at gratis deltidsplass i AKS skal utvides til 2. trinn i 7 bydeler (Vestre Aker, Ullern, Frogner, Nordre Aker, St. Hanshaugen, Nordstrand og Østensjø) . Byrådet har nå foreslått å utsette utvidelsen, men det må vedtas i bystyret. Bystyret skal behandle forslaget 17. juni, og sender informasjon til skolene dersom det blir vedtatt i tråd med byrådets forslag. 

Informasjon vedr. oppstart nye 1. klassinger

Her finner dere informasjonen som ble gitt på førskoledagen.

Dersom dere har spørsmål er det bare å ta kontakt med daglig leder, Siri.

Vi gleder oss til å bli kjent med store og små!

Barnas sommerklubb, august 2020

Velkommen til barnas sommerklubb, august 2020!

Vi skal bli godt kjent og finne på mange gøyale aktiviteter, så meld på nå!

Påmelding til skoleåret 2020/2021

Vi har nå åpnet påmeldingen til skoleåret 2020/2021. Alle «gamle» og nye elever som ønsker å benytte seg av Aks, må registrere seg.
Lenke til skjema finner du i rullegardinmenyen under fanen «Påmeldinger» eller ved å trykke HER

Oslo Kommune har innført gratis deltidsplass for alle i 1. klasse, og vi er glade for at også vi tar del i denne ordningen. Dette medfører at alle i 1. klasse får 3 dager i uken gratis hos oss. Alle 1.  klassinger som ønsker å benytte AKS må fylle ut skjema, hvor man kan velge mellom 3 dager i uken gratis, eller 5 dager i uken mot et mellomlegg på kr. 850,- pr måned.

For 2. – 4. trinn er det følgende priser:
2 dager i uken 1700,- pr mnd.
3 dager i uken 2100,- pr mnd.
5 dager i uken 2800,- pr mnd.

aks er stengt følgende dager vår/sommer 2020

Slemdal Aks holder stengt:

  • 09.04 – 13.04 – Påskeferie
  • 01.05 – Arbeidernes dag
  • 21.05 – Kr. Himmelfart
  • 01.06 – Andre pinsedag
  • 01.07 – 31.07 – Sommerferie
  • 03.08 – Planleggingsdag