Gratis kjernetid for 2. klasse er vedtatt utsatt

I bystyremøtet 24.6. ble det reviderte budsjettet for Oslo kommune behandlet og i den forbindelse ble gratis kjernetid for 2.trinn vedtatt utsatt til høsten 2021 for de gjenværende 7 bydelene.

Dersom dere som har barn som skal begynne i 2. klasse høsten 2020 ønsker å endre påmeldingen på bakgrunn av at gratis kjernetid er utsatt, bes sende mail med navn og kommende klasse på barnet, samt antall dager bytte fra/til, til slemdalaks.leder@gmail.com innen 1.august.

Satsene for 2. klasse vil derfor være lik som for 3. og 4. klasse.

2 dager: kr. 1700,-

3 dager: kr. 2100,-

5 dager: kr. 2800,-

Informasjon vedr. oppstart nye 1. klassinger

Her finner dere informasjonen som ble gitt på førskoledagen.

Dersom dere har spørsmål er det bare å ta kontakt med daglig leder, Siri.

Vi gleder oss til å bli kjent med store og små!

Påmelding til skoleåret 2020/2021

Vi har nå åpnet påmeldingen til skoleåret 2020/2021. Alle «gamle» og nye elever som ønsker å benytte seg av Aks, må registrere seg.
Lenke til skjema finner du i rullegardinmenyen under fanen «Påmeldinger» eller ved å trykke HER

Oslo Kommune har innført gratis deltidsplass for alle i 1. klasse, og vi er glade for at også vi tar del i denne ordningen. Dette medfører at alle i 1. klasse får 3 dager i uken gratis hos oss. Alle 1.  klassinger som ønsker å benytte AKS må fylle ut skjema, hvor man kan velge mellom 3 dager i uken gratis, eller 5 dager i uken mot et mellomlegg på kr. 850,- pr måned.

For 2. – 4. trinn er det følgende priser:
2 dager i uken 1700,- pr mnd.
3 dager i uken 2100,- pr mnd.
5 dager i uken 2800,- pr mnd.